אומנויות לחימה משולבות כללים מאוחדים לתחרות חובבנים

1. תכולה:

תחרות אומנויות לחימה משולבות [MMA] חובבים תספק למשתתפים חדשים בספורט של MMA את הניסיון הנדרש בכדי להתקדם לקרירה אפשרית בתוך הספורט.

האתוס היחיד של MMA חובבני הוא לספק את  הסביבה הבטוחה ביותר האפשרית עבור לוחמים להתאמן ולצבור את הניסיון והידע הנדרש במסלולים מכוונים, המאפשרים להם להתחרות במסגרת גבולות הכללים שנקבעו במסמך זה.

ידוע בפדרציה הבינלאומית לאומנויות לחימה משולבת [IMMAF] כי, חקיקה במדינות שונות עשויה להיות שונה ממקום למקום וזה יכול לבוא לידי ביטוי בעט התקנת התקנות והכללים הנובעים מהמדינות החברות. אליפות העולם השנתית לחובבים ב- IMMAF עשויה להתקיים במדינות שונות וכאמור שינויים כאלה בחוקים אמורים להיות  ידועים לפני התחרות. אנו שואפים, בשילוב עם אופי המודעות הבטיחותי של הלוחמים שאין שני לו , לזהות אחידה מבחינת הנראות של ספורט אומנויות הלחימה המשולבת עבור תחרויות חובבים.

 

2. הגדרה:

“אומנויות לחימה משולבת” פירושו תחרות קרבית הכרוכה בשימוש, בכפוף לכל המגבלות החלות המפורטות בכללים הללו, של שילוב טכניקות מדיסציפלינות שונות של אומנויות הלחימה, כולל, ללא הגבלה, תפיסות (GRAPPLING),בעיטות ומכות.

3. שיפוט:

השופט יישאר הפוסק היחיד בתחרות. כל התחרויות והתערוכות של אמנויות לחימה משולבות, חייבות להתנהל בפיקוח ובסמכותו של הגוף רגולטורי של העמותה.

 

4. סיבובים:

כל תחרות לפי תקנת IMMAF תהיה 3 [שלושה] סיבובים, כל סיבו יתנהל למשך של 3 [שלוש]

דקות, עם תקופת מנוחה של דקה [אחת] בין כל סיבוב.

5. הפסקת התחרות:

השופט והרופא בצד הזירה הם היחידים המוסמכים להיכנס לאזור הזירה / לחימה בכל עת במהלך התחרות, והשופט הוא הפוסק היחיד המוסמך להפסיק את התחרות.

6. שיפוט:

כל התחרויות יוערכו ויבוצעו על ידי שלושה שופטי צד.

7. מערכת עשר (10) נקודות חובה:

מערכת חובה של 10 נקודות תהיה המערכת הסטנדרטית לציון תחרות.

 

8. אזהרות:

אזהרה אחת תינתן בגין ההפרות הבאות בלבד:
1. אחיזה או תפיסה בגדר

 1. החזקת מכנסי היריב, כפפות היריב, מגני הרגליים או החולצה של היריב
 2. עם החזקת האצבעות מושטות, כאשר כף היד מקבילה לרצפה לכיוון פני היריב


9. עבירות:

המעשים הבאים מהווים עבירה בתחרות אומנויות הלחימה המשולבת

 1. נגיחה עם הראש
 2. ניקור עיניים מכל סוג שהוא
 3. נשיכה או יריקה על היריב
 4. לפיתת דג (HOOKING FISH) 
 5. משיכת שיער
 6. התחת היריב אל הבד עם הראש או הצוואר (DRIVING-PILE)
 7. מכה בעמוד השדרה או בחלק האחורי של הראש. עמוד השדרה כולל את עצם הזנב.
 8. מכה לגרון מכל סוג שהוא ו / או תפיסה של קנה הנשימה. 
 9. אצבעות מושטות לעבר פניו / עיניו של היריב.
 10. מכת מרפק כשהמרפק מופנה כלפי מטה (12 ל 6).
 11. התקפות במפשעה מכל סוג שהוא.
 12. ברכיים ו / או בעיטות בראשו של יריב מקורקע.
 13. דריכת על לוחם מקורקע.
 14. החזקת כפפות, מכנסיים, מגני הרגליים או החולצה.
 15. אחיזה או תפיסה בגדר באצבעות או בבהונות. 
 16. מניפולציה / בריח על אצבעות הידיים או הרגליים.
 17. השלכת היריב מאזור הלחימה.
 18. הכנסת אצבע בכוונה לכל פצע, או לכל חתך או שבר של היריב.
 19. שריטות, צביטות, וסיבוב העור.
 20. פאסיביות הימנעות ממגע, הטלת מגן השיניים באופן עקבי או זיוף פציעה.
 21. שימוש בשפה פוגענית באזור הלחימה.
 22. התעלמות בוטה מהוראות השופט.
 23. התנהגות לא ספורטיבית הגורמת לפציעת היריב.
 24. תקיפת יריב לאחר שהפעמון נשמע בסוף הסיבוב. 
 25. תקיפת יריב בין הסיבובים.
 26. תקיפת יריב שנמצא בשליטת השופט.
 27. הפרעה מפינת האימון של הלוחם.
 28. מריחת חומר זר כלשהו על הראש או על הגוף על מנת להשיג יתרון.

 

10. טכניקות אסורות:

בנוסף לעבירות הרשומות לעיל, טכניקות שיישארו אסורות בתחרויות חובבים של  אומנויות הלחימה המשולבת יהיו:

1) מכת מרפק ואמה מכל סוג שהוא.

2) הוק של העקב (Heel Hook).

3) טוויסטר, קרנק צווארי (neck crank), פותחן פחיות (can opener), לשבת דרך הצלב (CRUCIFIX) ו / או כל הכנעה שמפעילה לחץ על הצוואר או עמוד השדרה.

4) בירכיות לראשו של היריב.

 

11. הליך פסילה

פסילה יכולה להתרחש לאחר כל שילוב של עבירות או לאחר עבירה בוטה אחת.

עבירות שכתוצאה מהן מנוכות נקודות כפי שיסמן השופט, חייבות לרדת מהציון של המתמודד הפוגע ויש לציין את הורדתן  על ידי שלושת השופטים ושומר התוצאות הרשמי.

רק השופט הראשי יכול להעריך עבירה, אם השופט לא מכנה את העבירה, יתר השופטים חייבים לא לבצע את ההערכה בכוחות עצמם.

למתמודד עליו בוצעה העבירה יש עד 5 דקות להתאושש. זה לא חל על כול סוגי העבירות.

אם בוצעה עבירה ועל המתמודד שעליו נעברה העבירה יופיע כל סימן גלוי של הסחת דעת או פציעה השופט יכול לקרוא זמן.

1) השופט יקרא זמן.

2) השופט יבדוק את מצבו של המתמודד עליו נעברה העבירה ואת בטיחותו.

3) לאחר מכן יורה השופט למתמודד שעבר את העבירה לגשת לפינה ניטרלית, יעריך את

העבירה על המתמודד שנפגע, יקזז נקודות [אם נדרש] ויודיע ​​לשופטים האחרים ולפקיד השומר על התוצאות.

אם המתמודד התחתון מבצע עבירה, אלא אם כן המתמודד העליון נפצע, התחרות תמשך 

ללא התערבות שופט.

1) השופט יודיע בעל פה למתמודד התחתון על העבירה.

2) בסיום הסיבוב, השופט יעריך את העבירה ויידע את שני הפינות, השופטים ושומר התוצאות הרשמי.

12. פציעות שנגרמו על ידי מכות הוגנות ועבירות:

מכות הוגנות:

אם פציעה קשה מספיק כדי להפסיק תחרות, הלוחם שנפגע מפסיד ב TKO.

עבירות:

מכוונת

1) אם פציעה חמורה דיה כדי לגרום לסיומה המיידי של התחרות, המתמודד הגורם לפציעה מפסיד בפסילה.

2) אם נוצרה פציעה והתחרות נמשכת, השופט יודיע לגורמים שיש לידע, ויגרע אוטומטית 2 נקודות מהמתמודד שביצע את העבירה. ניכוי נקודות בגין עבירות מכוונות יהיה חובה.

3) אם פגיעה כמתואר בסעיף 2 לעיל היא הסיבה להפסקת התחרות בסיבוב מאוחר יותר, המתחרה הפצוע ינצח בהחלטה טכנית, אם הוא מוביל את הקרב  בניקוד.

4) אם פגיעה כמתואר בסעיף 2 לעיל היא הסיבה להפסקת התחרות בסיבוב מאוחר יותר, התחרות תסתיים בתיקו טכני, אם המתמודד שנפצע, אינו מוביל את הקרב בניקוד(תיקו או פחות נקודות).

5) אם מתמודד נפצע בעצמו בזמן שהוא מנסה לעבור עבירה, השופט לא ינקוט בפעולה לטובתו, והפציעה תהיה זהה לזו שמייצר מצב של פגיעה הוגנת.

מקרית

1) כל פציעה חמורה מספיק כדי שהשופט יפסיק את התחרות באופן מיידי, תביא לכך

 שיוכרז שאין תחרות (NO CONTEST) וזאת אם הקרב הופסק לפני שהושלמו 2 סיבובים בתחרות של שלושה סיבובים, או אם הקרב הופסק לפני שהושלמו 3 סיבובים בתחרות 5 סיבובים.

2) כל פציעה חמורה מספיק כדי שהשופט יפסיק את התחרות מיד לאחר 2 סיבובים

 של תחרות של 3 סיבובים, או לאחר שהתקיימו 3 סיבובים של תחרות 5 סיבובים, התחרות תסתיים בהחלטה טכנית, שתוענק למוביל בניקוד בזמן הפסקת התחרות.

3) אם תתרחש פציעה בהתאם לסעיף 2 לעיל, לא יהיה ציון בגין הסיבוב  שלא הושלם.

4) אם מתרחשת פציעה (בהתאם לסעיף 2  לעיל, והשופט מעניש כל אחד מהמתמודדים, אז הנקודה/הנקודות ינוכו מהתוצאה הסופית.


13. קטגוריות משקל: 

אלא באישור הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת שיעורי המשקל לתחרויות אומנויות לחימה מעורבות יהיו:

 משקל קש מתחת ל 115 פאונד / 52.2 קילו

משקל זבוב מעל 115 עד 125 פאונד / 52.2 קילו עד 56.7 קילו

 משקל תרנגול מעל 125 עד 135 פאונד / 56.7 קילו עד 61.2 קילו

משקל נוצה מעל 135 עד 145 פאונד / 61.2 קילו עד 65.8 קילו

 משקל קל מעל 145 עד 155 פאונד /  65.8 קילו עד 70.3 קילו 

 משקל קל-בינוני מעל 155 עד 170 פאונד / 70.3 קילו עד 77.1

 משקל בינוני מעל 170 עד 185 פאונד / 77.1 קילו עד 83.9 קילו

 משקל כבד קל מעל 185 עד 205 פאונד/ 83.9 קילו עד 93 קילו

 משקל כבד מעל 205 עד 265 פאונד / 93 קילו עד 120 קילו

 סופר כבד במשקל מעל 265 פאונד / מעל 120 קילו

השקילה עבור מתמודדים חובבים תהיה ביום התחרות, וכל יום לאחר מכן במהלך התחרות לפי התקדמות המתחרה.

 

14. דרישות רפואיות למתמודדים:

כל הספורטאים נדרשים לסיים את כל הבדיקות הרפואיות שלפני התחרות כמפורט על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת. ניתן למצוא זאת ברישיון תחרות וספר רישום או התקנות כהגדרתם על ידי IMMAF.

הדרישות הרפואיות שנקבעו לפני התחרות יהיו חובה.

הוועדה / רשות הרגולטורית המארחת שמאשרת את התחרות תנהל או תפקח עליה.

כל הדרישות הרפואיות הקבועות לפניי התחרות הינן חובה.

 בדיקה רפואית לאחר התחרות:

1) מיד לאחר התחרות תינתן לכל מתמודד בדיקה רפואית על ידי רופא שאושר על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת. הבדיקה הרפואית עשויה לכלול כל בחינה או בדיקה שהוועדה רואה צורך בה, כדי לקבוע את היכולת הגופנית שלאחר התחרות של מתמודד.

2) כל מתמודד שיסרב לעבור בדיקה רפואית לאחר התחרות יהיה מושעה באופן מיידי לתקופה בלתי מוגבלת לצורך חקירה.

 

15. ציוד

 כפפות:

1) הכפפות יהיו חדשות לכל האירועים ובמצב טוב או שיש להחליפן.

 רק כפפות המסופקות על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת באישור מראש מהוועדה הטכנית של IMMAF/ISRMMAF ניתנות לשימוש במשך כל התחרות.

2) כל המתמודדים ילבשו כפפות עם ריפוד מגן במשקל מינימלי של לא פחות מ 6 אונקיות ולא יותר מ 8 אונקיות. הכפפות לתחרות חובבים יזוהו כשונים בעליל מאלו המשמשות לתחרויות מקצועיות וכתוצאה מכך יש להם צורה חיצונית משלהם. למתמודדים אסור לספק כפפות משלהם.

3) כפפות צריכות להיות פתוחות ביד עם לולאות אצבעות ואגודל כדי להקל על ההתמודדות. 

 פרק כף היד ייתמך באמצעות רצועת סקוטש. אסור להכניס כפפות הנסגרות על ידי שרוך.

4) הכפפות יהיו בצבע אדום, כחול או שחור.

הלבוש של המתמודד:

1) על כל מתמודד ללבוש מכנסיים המיועדים לאומניות לחימה משולבת קצרים / או טייטס קצרים. המכנסיים יהיו ללא כיסים, רוכסנים, מחברים או כל חומר זר שאינו מאותו החומר שממנו המכנסיים עשויים. אסור חגורת או שרוך בצד החיצוני של המכנס המותר. שרוך מותר שיהיה בתוך רצועת המותניים של המכנסיים הקצרים.

2) המתמודדים אינם רשאים לנעול נעליים מכל סוג שהוא במהלך התחרות.

3) המכנסיים הקצרים יהיו בצבע אדום, כחול או שחור.

 

כל הציוד כמפורט לעיל הוא חובה במסגרת תחרות IMMAF עבור כל הספורטאים. יש ללבוש את הציוד בכל עת במהלך התחרות.

ארגון ה-IMMAF מבין ונותן חופש לכל אמונה תרבותית ודתית. כל ספורטאית המעוניינת ללבוש ראש-גארד ארוך או מכנס צמוד ארוך כדי לכסות את העור יכולה לעשות זאת עם הודעה מוקדמת בכתב לוועדה / לרשות המארחת.

מגני הרגליים וראש-גארדים:

 1) השימוש במגיני שוקה וראש-גארד יהיה חובה עבור חובבים בתחרות אומנויות לחימה מעורבת. סוג מגן השוק שבשימוש צריך לאפשר את פעולות התפיסה (GRAPPLING) הקשורות בתחרות.

2) הסוג המועדף יהיה גרבי לחימה צמודות / ניאופרן. השימוש במגני רגליים עם מחברים, רצועות מסוג וולקרו או חומר שאינו עשוי מהחומר ממנו עשוי מגן הרגליים, עשוי להיות אסור.

3) סוג הראש-גארד שיש להשתמש בו יהיה מחומר מתיחה לחימה הדוק ונושא את קודי המדינה בגב העליון של הבגד.

4) כל הראש-גארדים צריכים להיות עם שרוול קצר. השימוש בראש-גארד עם שרוול ארוך אסור

5) גם הראש-גארד וגם השוקיים יהיו בצבע אדום, כחול או שחור.

 מגיני המפשעה:

1) על כל המתמודדים הגברים, לספק וללבוש מגן למפשעה. נשים יכולות לבחור לחבוש מגן למפשעה אם הם מעוניינות בכך.

 

מגני שיניים:

 1) כל המתמודדים נדרשים ללבוש מגן שיניים, אשר יהיה כפוף לבדיקה ולאישור.

2) סיבוב לא יחל עד ששני המתמודדים יכניסו את מגני השיניים שלהם למקום.

 3) אם מגן השיניים נעקר בטעות במהלך התחרות, השופט יקרא זמן ברגע המתאים הראשון, כדי להחליפו.

16) דרישות שטח לחימה

אזור לחימה:

1) על שטח הלחימה להיות מעגלי, או עשוי ליצור צורה אחרת כגון משושה או מתומן ויש להם צדדים שווים. שטח הזירה צריך להיות בקוטר/חתך רוחב של, לא פחות מ 6.1 מטר על 6.1 מטר ולא גדול מ 9.75 מטר על 9.75 מטר.

רצפת אזור הלחימה תהיה מרופדת באופן שאושר על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת עם 

לפחות שכבה של 40 מ”מ של ריפוד קצף בצפיפות גבוהה. הריפוד ישתרע מעבר לאזור טבעת הלחימה ומעל קצה הבמה. בטבעת / אזור הלחימה יהיה כיסוי ויניל. כריכות בד אינן מורשות אלא לתחרות של יום אחד או לגמר.

הגָדֵר:

1) כיסוי רצפת הבד / הוויניל של אזור הלחימה יוקף בגדר העשויה מחומר כזה שלא יאפשר למתמודד לפול או לפרוץ ממנה לרצפה או לצופים; כולל, ללא הגבלה, גדר חוליות שרשרת מצופה בוויניל. כל

חלק המתכת של השטח המגודר חייב להיות מכוסה ומרופד באופן שאושר על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת ואסור שתגרום לשפופים למתמודדים.

2) על האזור המגודר להיות בעל 2 כניסות מגודרות [שעליהן להיפתח כלפי חוץ] רצוי משני צדדים מנוגדים של הזירה.

3) אסור שתהיה הפרעה בשום חלק מהגדר המקיפה את האזור בו מתחרים המתמודדים.

 

שרפרפים:

1) שרפרף מהסוג המאושר על ידי הוועדה / הרשות הרגולטורית המארח חייב להיות זמין לכל אזור לחימה, לפינות אדומות וכחולות. את כל שרפרפי הזירה יש לנקות ביסודיות או להחליף אותם [אם הם נפגמו] לאחר כל תחרות.

2) מספר מתאים של שרפרפים או כסאות יהיה זמין לכל איש פינה של כל מתמודד.

ציוד אחר:

על האמרגן של כל תחרות, לספק לכל אחת מהפינות של כל מתמודד:

 1. דלי מים נקי ומגבת נקייה.
 2. בקבוק מים עשוי מפלסטיק.

במהלך התחרות, המתמודדים רשאים לצרוך רק מים בבקבוק מפלסטיק.

 

 

דרישות בטיחות:

מפרט לתחבושות על הידיים של המתמודדים:

1) בכל שיעורי המשקל יוגבלו תחבושות הידיים של כל מתמודד לתחבושות מבד גזה רך באורך של 18.288 מטר ורוחב 5 ס”מ, המוחזק במקום על ידי טייפ מנתחים / אבץ ברוחב 2.54 ס”מ, ואורך 3.048 מטר לכל יד.

2) הטייפ יונח ישירות על כל יד עבור הגנה לפרק כף היד. ניתן להשתמש ברצועות טייפים בין האצבעות כדי להחזיק את התחבושות.

3) התחבושות יונחו באופן שווה על היד.

4) תחבושות ייחבשו על ידי כל מתמודד בחדר ההלבשה בנוכחותה של הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת.

5) בשום פנים ואופן אין להניח כפפות על ידי המתמודד, עד לקבלת אישורה של הוועדה / הרשות הרגולטורית המארחת. כל כפפה תאטם ותודבק באדום או בכחול. אתלטים אינם רשאים להסיר את הכפפות לאחר שנאטמו עד לאחר התחרות.

המראה הגופני של המתמודד:

1) על כל מתמודד להיות נקי ולהציג מראה מסודר.

2) שימוש בוזלין / גריז או בכל חומר זר אחר, כולל, ללא הגבלה, קרמי טיפוח, קרמים או תרסיסים אסורים בשימוש על הפנים, השיער או הגוף של מתמודד. השופט או נציג הוועדה יורו על כל שומן עודף או חומר זר אחר שיש להסיר.

3) נציג הרשות הרגולטורית של הוועדה / מארח יקבע אם שער  הראש או שיער הפנים מהווה סכנה לשלומם של המתמודד או יריבו, או שיש בו כדי להפריע לפיקוח וניהול התחרות. 

אם שיער הראש או שיער הפנים של מתמודד מהווה סכנה כזו או שיש בו כדי להפריע לפיקוח ולהתנהלות של התחרות, המתמודד אינו רשאי להתמודד בתחרות, אלא אם כן נסיבות יצירת סכנה או ההפרעה הפוטנציאלית מתוקנות לשביעות רצונו של נציג הרשות. 

מבלי להגביל את הסעיף האמור, שיער ראש חייב להיות גזוז או הדוק לאחור בצורה כזו שהוא לא יפריע לראות או יכסה את פניו של המתמודד או של היריב.

4) המתמודדים אינם רשאים לענוד תכשיטים או אביזרי פירסינג אחרים בזמן התחרות.

 

18. תוצאות התחרות:

הכנעה על ידי:

1) טפיחה פיזית.

2) כניעה מילולית

 

נוקאאוט טכני (TKO) על ידי:

1) הפסקת התחרות על ידי השופט

2) הפסקת התחרות בעצת הרופא / או פינת הלוחם

החלטה באמצעות ניקוד, הכוללת:

1) החלטה פה אחד – כאשר כל שלושת השופטים מנקדים  את התחרות לטובת

מתחרה

2) החלטה מפוצלת – כאשר שני שופטים מנקדים את התחרות עבור מתמודד אחד ושופט אחד

 עבור המתמודד השני

3) החלטת רוב – כאשר שני שופטים מנקדים את התחרות עבור אותו מתמודד ושופט אחד מנקד את התחרות  בתיקו

4) תיקו:

א) תיקו פה אחד – כאשר כל שלושת השופטים מנקדים את התחרות כתיקו

ב) החלטת רוב – כאשר שני שופטים מנקדים את התחרות כתיקו

ג) תיקו מפוצל – כאשר כל שלושת השופטים מנקדים אחרת את התחרות

5) פסילה

6) אי הופעה

7) תיקו טכנית

8) החלטה טכנית

9) ללא תחרות

במתכונת טורניר בה יש צורך בהתקדמות לוחמים והצבת מדליות, לא ניתן לסיים קרב בללא תחרות או תיקו. במקרים כאלה אם שלושת הסיבובים של התחרות הסתיימו בתיקו יתקיים סיבוב רביעי (הערכה) מכריעה. במקרה של ניכוי נקודות בסיבוב המכריע המביא לתיקו של התחרות בהערכה, אז הלוחם שביצע את העבירה ושלו הופחתו הנקודות יודח מהטורניר  והיריב שלא ביצע את העברה יתקדם לסיבוב הבא.

ניתן להחיל כלל זה רק בסיבוב ההארכה הרביעי.

רק במתכונת של טורניר ניתן להתחרות בסיבוב הערכה. בכל התחרויות האחרות הערכת השופטים והציון נותרים סופיים.

 

19. טכניקות ניקוד:

מכות/תפיסות אפקטיביות יחשבו בעדיפות עליונה להערכת הסיבוב.

אין לקחת בחשבון אגרסיביות אפקטיבית אלא אם כן השופט אינו רואה שום יתרון במכות/תפיסות אפקטיביות . שליטה בכלוב / זירה צריכה להילקח בחשבון רק כשכל שאר הקריטריונים הם 100% שווים עבור שני המתמודדים.

 

1) מכה / תפיסות אפקטיביות

מכות חוקיות בעלות השפעה מיידית או מצטברת עם פוטנציאל לתרום לסיום התחרות יחשבו יותר מאשר השפעה מצטברת בלבד.

ביצוע מוצלח של הטלות, ניסיונות הכנעה, היפוך והישג של עמדות יתרון שמייצרות השפעה מיידית או מצטברת עם פוטנציאל לתרום לסיום התחרות יחשבו יותר מאשר השפעה מצטברת בלבד. יצוין כי הטלה מוצלחת אינה סתם שינוי עמדה, אלא השלמה של התקפה מביצוע ההטלה.

ניסיונות הכנעה שגורמים ליריב להתעייף ולהיחלש, לוקחים מאמץ גדול לבריחה מהם, יינתן להם משקל גדול יותר בזמן הניקוד מאשר לניסיונות שמוגנות בצורה קלה או שניתן לברוח מהן ללא מאמץ.

הטלות גבוהות זריקות והתחות משפיעות יותר  מאשר מעידות או מתמודדים שמוכשלים למזרון.

אלו יהיו הגורמים המכריעים ברוב המקרים כאשר מנקדים סיבובים.

יש להתייחס לשני הקריטריונים הבאים כגיבוי ולהשתמש בהם רק כאשר מכות / התפיסות שוות ב100% בסיבוב.

 

2) תוקפנות אפקטיבית

עושה ניסיונות אגרסיביים לסיים את הקרב. מונח המפתח הוא “אפקטיבי”. רודף אחרי היריב ללא תוצאה או השפעה אפקטיבית לא אמור להשפיע על הערכות השופטים

יש להעריך תוקפנות אפקטיבית רק אם מכה / התפיסה האפקטיבית היא 100% שווה לשני המתחרים.

3) שליטה בשטח הלחימה

השליטה באזור הלחימה מוערכת על ידי קביעת מי מכתיב את הקצב, המקום ומיקום התחרות.

יש להעריך את השליטה באזור הלחימה רק אם מכה / התפיסות אפקטיביות ותוקפנות אפקטיבית שוות 100% לשני המתחרים. שליטה בשטח הלחימה תוערך לעיתים מאוד נדירות.

 

ניקוד הסיבובים:

מערכת 10 הנקודות חייבת להיות מיושמת בניקוד התחרות.

סיבוב 10-10 

סיבוב 10 – 10 ב- MMA הוא כאשר שני הלוחמים התחרו בכל זמן הזמן בסיבוב ואין הבדל או יתרון בין הלוחמים.

סבב 10 – 10 ב- MMA אמור להיות נדיר ביותר ואינו ציון שיכול לשמש כתירוץ לשופט שלא יכול להעריך את ההבדלים בסיבוב.

סיבוב 10–9

סיבוב 10 – 9 ב- MMA הוא סיבוב שבו לוחם אחד מנצח את הסיבוב בפער קרוב.

סיבוב 10 – 9 ב- MMA הוא הציון הנפוץ ביותר ששופט מעריך במהלך התחרות. אם,

במהלך הסיבוב, השופט רואה לוחם מנחית מכות טובות יותר, או משתמש ביעילות

באחיזות, במהלך התחרות, גם אם על ידי טכניקה אחת בלבד מעל היריב שלו, השופט ייתן ללוחם הזוכה ציון 10 תוך הערכת הלוחם המפסיד בציון 9 ומטה.

ציון 10 – 9 יכול לשקף סיבוב קרוב מאוד או סיבוב של שליטה שולית או השפעה שולית.

סיבוב 10 – 8

סיבוב 10 – 8 ב- MMA הוא סיבוב שבו לוחם אחד מנצח את הסיבוב בפער גדול.

ציון 10 – 8 אינו מחייב לוחם לשלוט ביריבו במשך כל שלוש הדקות של הסיבוב.

הציון 10 – 8 ניתן על ידי השופט כאשר השופט רואה פעולות אפקטיביות הניתנות לאימות

מצידו של אחד הלוחמים. השופט תמיד יתן ציון 10 – 8 כאשר השופט קובע שלוחם אחד שלט בפעולת הסיבוב, ומשך הזמן של השליטה והמכות והתפיסות שלו הפחיתו את יכולתו של היריב שלהם.

סיבוב 10–7

סיבוב 10 – 7 ב- MMA הוא כאשר לוחם שולט לחלוטין ביריבו במכות ו / או תפוסות יעילות והפסקה התחרות היא ראויה.

סבב 10 – 7 ב- MMA הוא ציון ששופטים יעניקו לעיתים נדירות.

 

חוקת ילדים:

חוקת הילדים תהייה זהה לחוקת המבוגרים למעט השינויים הבאים:

ה- IMMAF מכיר כיום ב-5 [חמש] קטגוריות שונות של מתמודדים באומניות לחימה משולבת:

בוגרים (SENIOR) 18+

עד 21  גילאי  18 – 20 (U21)

נוער א’ גילאי 16 – 17(U18) 

נוער ב’ גילאי 14-15 (U16) 

נוער ג’ גילאי 12-13 (U14)

סיבובים:

כל תחרות לפי תקנת הנוער של IMMAF תהיה באופן הבא:

נוער גילאי 16-17 (U18) משך סיבוב של 3 X 2 דקות עם תקופת מנוחה של דקה אחת.

נוער גילאי 14-15 (U16) סיבוב אחד בן 4 דקות.

נוער גילאי 12-13 (U14) סיבוב אחד בן 3 דקות.

הנחת היסוד כאן היא להעניק למשתתפים את התוספת והחיוניות הדרושה של זמני התחרות [שעולים עם הגיל] במהלך התחרויות, ועולים מ -3 ל -4 ל -6 דקות בהתאמה.

אין לאפשר תחרויות במתכונת של שני סיבובים, שכן הסבירות לתוצאת תיקו עולה באופן משמעותי.

שיפוט:

כל התחרויות יוערכו ויבוצעו על ידי השופט ושופט שולחן אם יתעורר הצורך בשיתופו.

 

טכניקות אסורות:

בנוסף לטכניקות האסורות כפי שהופיעו בחוקת הבוגרים יאסרו גם הטכניקות הבאות:

לא יהיו מכה בראש או בפנים עבור כל הרמות של הנוער א ‘, ב’ ו-ג’ בתחרות.

נוער ג גילאי  12-13

 1. אסור מכה עם הברכיים בשום צורה שהיא
 2. אסור מכות בקרקע משום סוג
 3. ללא סלייסרים במפרק המרפק או במפרק הברך
 4. אסור נעילת פרק כף היד
 5. אסור הכנעות רגליים מכל סוג שהוא
 6. אסור הכנעה באומופלטה
 7. אסור סופלקס, או הטחות 
 8. אסור חניקת גיליוטינה מכל סוג
 9. אסור בעיטות ישירות לברך
 10. אסור בעיטות למעלה ממצב מקורקע
 11. אסור דריכות רגליים

הנחת היסוד שעל בסיסה תתמודד הקבוצה הצעירה ביותר של החובבים תהייה, יישום והתאמת הטכניקות של אומנויות לחימה מעורבות באופן משופר בסביבת תחרות בטוחה. המגבלות הטכניות המפורטות לעיל, יאפשרו למתחרים הצעירים לצבור את הזמן והניסיון הדרושים, בפורמט תחרות,

ללא סיכון לפציעה מיותרת או לטראומה.

כתוצאה מההוראות של השופט לאפשר לטכניקות שונות להיות מיושמות באופן אין בהכרח שהטכניקות יגיעו לרמה מוגמרת. במילים אחרות מתחרה צעיר שנתפס בהכנעה חוקית, לא תהיה לו אותה כמות זמן שיש למתחרה בוגר על מנת לברוח מהמצב אליו הוא נקלע. עלינו להכיר בכך שבגיל כה צעיר הדגש יהיה מנקודת מבט בטיחותית שלא לאפשר או להסתכן בפגיעה מיותרת בספורטאים הצעירים שלנו. כתוצאה מכך “הכנעה טכנית” תהיה תופעה שכיחה יותר גם להחליט וגם לסיים תחרות.

נוער ב גילאי  14-15

 1. אסור מכה עם הברכיים בשום צורה שהיא
 2. אסור מכות בקרקע משום סוג
 3. ללא סלייסרים במפרק המרפק או במפרק הברך
 4. אסור נעילת פרק כף היד
 5. אסור בריחי ברכיים (התקפות רגליים חוקיות יהיו בריחי גיד האכילס ישרים, וברכי קרסול כאשר הרגל ישרה).
 6. אסור הכנעה באומופלטה
 7. אסור סופלקס, או הטחות
 8. אסור חניקת גיליוטינה בעמידה
 9. אסור בעיטות ישירות לברך
 10. אסור בעיטות למעלה ממצב מקורקע
 11. אסור דריכות רגליים

 

נעילת  קרסול יש לשות  על רגל ישרה בלבד, אסור כיפוף של  הברך תוך כדי יישום של הנעילה.

חניקות  גיליוטינה חייבות להיות מסוג “arm-in” ולהסתיים ממצב קרקע.

נוער א גילאי  16-17

 1. אסור מכה עם הברכיים בשום צורה שהיא
 2. אסור לבעוט בגוף של היריב כשהוא על הקרקע. אגרופים קרובים לגוף בלבד.
 3. ללא סלייסרים במפרק המרפק או במפרק הברך
 4. אסור נעילת פרק כף היד
 5. אסור סופלקס, או הטחות
 6. אסור חניקת גיליוטינה בעמידה
 7. אסור בעיטות ישירות לברך
 8. אסור בעיטות למעלה ממצב מקורקע
 9. אסור דריכות רגליים

נעילת  קרסול יש לשות  על רגל ישרה בלבד, אסור כיפוף של  הברך תוך כדי יישום של הנעילה.

חניקות  גיליוטינה חייבות להיות מסוג “arm-in” ולהסתיים ממצב קרקע.

קטגוריות משקל:

שקילת המתמודדים יהיה ביום התחרות, ובכל אחד מימי התחרות אליו מתקדמים הספורטאים.

כל הספורטאים חייבים להישקל על משקל התחרות הרשמי במכנסיים קצרים וראשגארד, עדיף הלבוש הרשמי של IMMAF. מתמודדי הנוער אינם מורשים להתפשט מעל או מתחת למותניים לתחתונים או פלג גוף עליון חשוף. כדי להקל על המתמודדים בכל שקילה רשמית תינתן קצבה נוספת של 454 גרם מעבר לקטגוריית המשקל המיועדת שלהם כמפורט להלן.

קטגוריית נוער ג 12 – 13

ילדים וילדות [תחת]

-31 ק”ג 

-34 ק”ג 

-37 ק”ג 

-40 ק”ג 

-44 ק”ג 

-48 ק”ג 

-52 ק”ג 

-57 ק”ג 

57 ק”ג עד 62 ק”ג 

 

קטגוריית נוער ב

בני 14 – 15 ילדים וילדות [מתחת]

-40 ק”ג 

-44 ק”ג 

-48 ק”ג 

-52 ק”ג 

-57 ק”ג 

-62 ק”ג 

-67 ק”ג 

-72 ק”ג 

72 ק”ג עד 77.1 ק”ג 

בשתי קטגוריות ב ו ג לנוער, למגבלות המשקל העליונות בלבד, לאף ספורטאי לא יהיה

מותר להתחרות בהפרש משקל גדול מ -5 ק”ג.

 

קטגוריית נוער א גילאי 16-17 [לפי כללי IMMAF המאוחדים הנוכחיים]

בנים [מתחת]

משקל קש: -52.2 ק”ג 

משקל זבוב: -56.7 ק”ג 

משקל תרנגול: -61.2 ק”ג 

משקל נוצה: -65.8 ק”ג 

משקל קל: -70.3 ק”ג 

משקל קל-בינוי: -77.1 ק”ג 

משקל בינוני: -83.9 ק”ג 

משקל כבד קל: -93.0 ק”ג 

משקל כבד: -120.2 ק”ג 

בנות [מתחת]

משקל אטום: – 47.7 ק”ג 

משקל קש: -52.2 ק”ג 

משקל זבוב: -56.7 ק”ג 

משקל תרנגול: -61.2 ק”ג 

משקל נוצה: -65.8 ק”ג 

משקל קל: -70.3 ק”ג 

משקל קל-בינוני: 77.1 ק”ג 

בקטגוריית בנות A, למגבלת המשקל העליונה בלבד, אסור לאף ספורטאית להתחרות בהפרש משקל גדול מ -5 ק”ג.

טכניקות ניקוד:

מכה / תפיסה אפקטיבית תיחשב כעדיפות ראשונה להערכה של הסיבוב.

1) מכות / תפיסות אפקטיביות בעלות השפעה מיידית או מצטברת עם פוטנציאל לתרום סיום מידי של התחרות תובא בחשבון במשקל כבד יותר מההשפעה המצטברת של מכות/תפיסות.

ביצוע מוצלח של הפלות, ניסיונות הכנעה, היפוך והשגה של עמדות יתרון שמייצרות השפעה מיידית או מצטברת עם פוטנציאל לתרום לסיום המיידי של התחרות ישוקללו יותר מאשר פעולות בעלות השפעה מצטברת. יצוין כי הפלה (TAKEDOWN) מוצלחת אינה רק שינוי עמדה, אלא גם מימוש התקפה כתוצאה מההפלה.

ניסיונות הכנעה שגורמים ליריב להתעייף ולהיחלש, ואשר גורמות להרבה מאמץ לברוח ולהיחלץ, יינתן בגינן משקל גדול יותר בעת הניקוד מאשר לניסיונות אשר אינן דורשות מאמץ כדי להיחלץ מהן. הפלות והורדות משפיעות משוקללות  יותר מאשר מעידות למזרן.

אלו יהיו הגורמים המכריעים ברובם המכריעה של החלטות כשמנקדים סיבוב.

 

ניקוד:

במסגרת תחרות הנוער של IMMAF, השופט האחראי על התחרות יקבע את המנצח  בתחרות על סמך הערכה ושימוש בקריטריונים כמפורט במסמך זה. 

בתחרויות בקטגוריה א לנוער שבהם התמודדו במשך שלושה סיבובים, השופט יהיה רשאי לשאת פנקס קטן ועט המוחזק אצל שומר הניקוד לציון הציונים שהוחלו על הסיבובים ואלה אמורים להתבצע תוך תקופת המנוחה של דקה אחת.

השופט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יכול לנצל את חוות הדעת והייעוץ של השופט השני ולקבוע את המתמודד הזוכה בתחרות צמודה.

 

יש לציין כי לפני תחילתו של כל טורניר נוער הקריטריונים והפרוטוקול לקבלת החלטות אמור להיות ידוע למתמודדים ולמאמן הקבוצה שלהם. כמו כן, יצוין בקפדנות כי תהיה מדיניות אפס סובלנות

על חידוש ו / או התנהגות תוקפנית לא ספורטיבית כלפי כל אחד מבעלי התפקידים באשר להחלטות שהתקבלו.

זהו ענף ספורט חובבני, ובפורמט מסוים זה, הוא מיועד בסופו של דבר לנוער. ההתנהגות לה אנו עדים היום היא שתשפיע על הדימוי וההצגה של ספורט אומנויות הלחימה המעורבות מחר, ככזה ניתן לצפות ולעודד גישה מכובדת של “משחק הוגן” כל הזמן.

הליך הערעורים אינו נועד לבדיקת החלטה שניתנה על ידי שופט. התהליך קיים לכל פעולה בלתי חוקית או פספוס שיכולה הייתה לגרום לתוצאה שונה של התחרות. דוגמאות כוללות עבירה שהוחמצה או הכנעה שהוחמצה על ידי השופט. הליך זה יועבר בצורה תקיפה וברורה גם לפני הוועדה

בתחילת הטורניר.