טופס ויתור תביעה בגין השתפות בתחרות אומנויות לחימה משולבות -"אם אם איי".

בעת הרשמה לתחרות דרך אתר isrmmaf המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שהינו מרגיש טוב ללא פציעות וכשיר להשתתף בתחרות אומנויות לחימה משולבות. משתמש האתר הנרשם לתחרות ו/או חבר באיגוד הMMA הישראלי (isr-mmaf) מתחייב בזאת להמציא  אישור בדיקה רפואית לספורטאים ממכון מורשה המאשר את כשירותיו. 

בעת ההרשמה לתחרות ו/או הצטרפות לאיגוד ידוע למשתמש כי ההשתתפות בתחרות בספורט ה – MMA כרוכה בסיכונים לפציעות מסוגים שונים, המשתמש מודע לסיכונים  ולוקח על עצמו את האחריות לדבר.  

בעת ההרשמה לתחרות ו/או רישום לאיגוד הישראלי – הנרשם משחרר בזאת את “אם איי איי חובבני בישראל ” ע.ר 580717528 ואת העובדים דרכה ו\או עובדים מטעמה  ו\או חברים בעמותה זו מכל תביעה על נזק או פציעה הנבעה מהשתתפות בתחרות.  

בעת שליחת הטופס ורישום לתחרות המשתמש מאשר שקראת ואישר את הכתוב בחוקה (חוקי התחרות) מרצונו.